Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Het gaat om een geldbedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. U kunt alimentatie krijgen als u niet (helemaal) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. U moet alimentatie betalen als u die verplichting hebt tegenover iemand die niet in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, omdat zij/hij niet genoeg of helemaal geen inkomsten heeft. Er is een alimentatieplicht voor:

  • getrouwde en geregistreerde partners
  • ex-partners
  • ouders en kinderen

Welk bedrag aan alimentatie betaald dient te worden, is afhankelijk van verschillende criteria. Bezien dient te worden welk bedrag als onderhoudsbijdrage nodig is, de behoefte. Ook dient berekend te worden welk bedrag er aan alimentatie betaald kan worden, de draagkracht. Dit geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De duur van de alimentatieplicht is afhankelijk van de soort alimentatie en van de specifieke omstandigheden. De advocaat zal u hieromtrent uiteraard exact informeren.

Voor het opstellen van een alimentatieberekening of draagkrachtberekening heeft de advocaat een aantal financiële stukken van u nodig. Welke stukken dit zijn, kunt u zien op het intakeformulier-voor-echtscheiding.

De draagkrachtberekening is het uitgangspunt in een gerechtelijke procedure op tegenspraak. In geval van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is de berekening een advies, op basis waarvan u samen met uw partner de hoogte van het alimentatiebedrag kunt afspreken.
De hoogte van de alimentatie wordt in beginsel ieder jaar opnieuw geïndexeerd volgens de wet. De overheid stelt het percentage vast.

Advocatenkantoor Elmers kan voor u een alimentatieberekening verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.