Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en brengt veel emoties teweeg. In deze moeilijke periode moeten u en uw partner afspraken maken over de toekomst.

Advocatenkantoor Elmers kan u helpen bij het maken van deze afspraken en het nemen van belangrijke beslissingen. Samen werken we aan een oplossing waarmee zo mogelijk beide partijen, dan wel u als onze cliënt, tevreden zijn/bent.

Er zijn drie mogelijkheden bij een echtscheidingsprocedure:

  • gezamenlijk verzoek;
  • eenzijdig verzoek;
  • mediation.

Gezamenlijk verzoek
Als u en uw partner besluiten om te gaan scheiden en u kunt het eens worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u samen één advocaat in de arm nemen. Dit scheelt u een hoop getouwtrek, maar is ook de goedkoopste oplossing. Hierdoor verloopt de echtscheiding snel.

  • afspraken worden door de advocaat in een echtscheidingsconvenant (en zo nodig een ouderschapsplan) vastgelegd;
  • er wordt een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift ingediend bij de rechtbank;
  • uw advocaat regelt de afwikkeling verder bij de rechter, u hoeft niet voor een zitting naar de rechtbank.

Bij een gezamenlijk verzoek duurt het ongeveer twee maanden, gerekend vanaf het moment van het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift, totdat uw echtscheiding definitief is.

Scheiden via een gezamenlijk verzoek is momenteel de snelste manier van scheiden. Voorheen was de snelste methode de zogenaamde ‘flitsscheiding’, maar deze bestaat sinds 1 maart 2009 niet meer. De benaming ‘flitsscheiden’ wordt sporadisch nog gebruikt in de volksmond, en hiermee doelt men dan op een snelle echtscheidingsprocedure via gezamenlijk verzoek. Maar officieel bestaat de flitsscheiding, waarbij er geen rechter aan te pas komt, niet meer.

Eenzijdig verzoek
Als u het niet eens bent met elkaar over regelingen tijdens de echtscheidingsprocedure, of na de echtscheiding, bijvoorbeeld over de kinderen (gezag, bezoekregeling, kinderalimentatie), partneralimentatie of over de scheiding en deling van de zaken, die u gezamenlijk bezit, of over de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden, dan bestaat de mogelijkheid om beiden een eigen advocaat in te schakelen.

Afhankelijk van het aantal onderwerpen, waarover u strijdt, de complexiteit van uw zaak en de drukte bij de rechtbank duurt deze procedure veelal enkele maanden tot een jaar.

Mediation
Als u beiden een eigen advocaat in de arm neemt, komt u tegenover elkaar te staan. De procedure duurt dan vaak langer en kost meer geld. Mediation kan dan een goed alternatief zijn. Een echtscheidingsmediator is gericht op harmonie. Wij kunnen u helpen uw echtscheiding goed en met zo min mogelijk frustraties te laten verlopen.

Wat er verder bij een echtscheiding komt kijken:

Voorbereiding
Heeft u een afspraak met één van onze advocaten? Vult u dan alvast het intakeformulier echtscheidingen in. Hierin vindt u meteen een overzicht van de gegevens en stukken die u mee dient te nemen. Door van tevoren alvast na te denken over bepaalde zaken bespaart u tijd en geld.