Gezamenlijk ouderlijk gezag
Ouders die getrouwd zijn, hebben in principe het gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Ook na een echtscheiding blijft dit gezamenlijk gezag bestaan. Dit betekent dat ouders samen betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Denk hierbij aan schoolkeuzes, keuzes over medische behandelingen, verhuizing, aanvraag paspoort/visum en financiële kwesties. Kleine, alledaagse beslissingen mogen worden genomen door de ouder waar het kind op dat moment verblijft.

Verzoek eenhoofdig gezag
In sommige gevallen werkt het gezamenlijk gezag niet. Van goed overleg is dan geen sprake, afspraken worden niet nagekomen, of er zijn andere discussies. Indien u van mening bent dat gezamenlijk gezag niet in het belang van het kind is, kunt u het volledige gezag aanvragen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook zelf verzoeken om een gezagswijziging.

In alle gevallen gaat de rechter bij zijn beslissing uit van het belang van het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter het kind in de gelegenheid stellen te worden gehoord.