Mediation (conflictbemiddeling) is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Het helpt partijen zélf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. De procedure is bovendien snel, effectief en relatief goedkoop, aangezien de gang naar de rechter wordt bespaard.

De procedures bij mediation zijn informeel en bovendien besloten en vertrouwelijk. De mediator vervult de rol van procesbegeleider en doet derhalve geen uitspraak. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet, welke wordt vastgelegd in een overeenkomst. Doordat partijen vrijwillig kiezen voor bemiddeling en een actieve rol in het gehele proces hebben, wordt ernstige beschadiging van de relatie voorkomen. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle bemiddeling is echter wel de wil om er samen uit te komen.

Voor meer informatie raden wij u daarom aan contact op te nemen met ons kantoor (tel. 0181 – 416 200).