Alle afspraken, die u en uw partner maken tijdens de echtscheidingsprocedure, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen van de hoogte van partneralimentatie, de verdeling van gezamenlijke zaken, zoals eigendommen en schulden, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verevening van uw pensioenrechten. De advocaat zorgt ervoor, dat de afspraken over deze onderwerpen zodanig worden vastgelegd, dat beiden weten, wat er precies is afgesproken en waaraan u zich dient te houden.
Hierdoor kunnen problemen en discussies in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.

Op het moment dat het echtscheidingsconvenant is opgesteld en door beiden is ondertekend, kan de echtscheidingsprocedure vaak snel worden afgerond.