Wanneer u op het moment van echtscheiding het gezag heeft over minderjarige kinderen, dienen ten behoeve van deze kinderen goede en duidelijke afspraken gemaakt te worden.

Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan komen de navolgende onderwerpen aan de orde.

  • ouderlijk gezag;
  • informatie en consultatie;
  • omgangsregeling;
  • kinderalimentatie;
  • kinderopvang en de kosten daarvan;
  • studiekosten;
  • schoolkeuze;
  • maximale afstand tussen woonplaats van beide ouders;
  • sport en hobby’s.