Verevening van pensioenrechten

Het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding bij een echtscheiding verdeeld. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van de opbouw. U kunt echter ook een andere verdeling afspreken of afzien van pensioenverevening.