Advocatenkantoor Elmers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Advocatenkantoor Elmers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Elmers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Advocatenkantoor Elmers verstrekt.

Advocatenkantoor Elmers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam
– uw geslacht
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw geboortedatum
– uw geboorteplaats
– uw netto inkomen
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Advocatenkantoor Elmers kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Advocatenkantoor Elmers raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Advocatenkantoor Elmers zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Advocatenkantoor Elmers op via info@advocatenkantoor-elmers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Advocatenkantoor Elmers gegevens nodig heeft

Advocatenkantoor Elmers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast zal Advocatenkantoor Elmers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Advocatenkantoor Elmers gegevens bewaart

Advocatenkantoor Elmers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer er een overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens bewaard gedurende de loop van de procedure en nadien gedurende de door ons gehanteerde archieftermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Advocatenkantoor Elmers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Advocatenkantoor Elmers een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocatenkantoor Elmers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Advocatenkantoor Elmers uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet Advocatenkantoor Elmers alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websiteonderzoek

Op de website van Advocatenkantoor Elmers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Advocatenkantoor Elmers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Advocatenkantoor Elmers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Advocatenkantoor Elmers bij Google zoekresultaatpagina´s zijn.

De aldus verkregen  informatie wordt,  met inbegrip van  het  adres van  uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan Advocatenkantoor Elmers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Advocatenkantoor Elmers heeft hier geen invloed op.

Advocatenkantoor Elmers heeft Google geen toestemming gegeven om via Advocatenkantoor Elmers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Elmers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Advocatenkantoor Elmers een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenkantoor-elmers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Advocatenkantoor Elmers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Advocatenkantoor Elmers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: htts:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen

Advocatenkantoor Elmers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Advocatenkantoor Elmers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Advocatenkantoor Elmers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Advocatenkantoor Elmers op via info@advocatenkantoor-elmers.

Advocatenkantoor Elmers is als volgt te bereiken:
Postadres: Kaaistraat 1 – 3, 3231 KC, Brielle
Vestigingsadres: Kaaistraat 1 – 3, 3231 KC, Brielle
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24333203
Telefoon: 0181 – 416 200
E-mail: info@advocatenkantoor-elmers.nl